Warunki użytkowania

ZASADY I WARUNKI

Grając w Planet 7, użytkownik oświadcza i gwarantuje, że w pełni rozumie i zgadza się przestrzegać niniejszych zasad i warunków.

Planet 7 jest nazwą handlową firmy i użytkownik nie uzyskuje żadnych praw do tych warunków, ani do żadnych innych warunków, grafik, tekstów, koncepcji lub metodologii poprzez korzystanie z witryny internetowej i materiałów w niej zawartych.

Poniżej wymieniono warunki użytkowania serwisu Planet 7. Należy je dokładnie przeczytać, aby upewnić się, że w pełni rozumieją Państwo warunki i są gotowi ich przestrzegać. W przypadku pytań dotyczących praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy należy zwrócić się o poradę do lokalnego przedstawiciela prawa. Zmiana warunków gry w kasynie w dowolnym momencie jest prerogatywą Planet 7. Zaleca się sprawdzanie strony internetowej i/lub pliku pomocy raz na trzy miesiące.

Korzystamy z najnowocześniejszych i bezkonkurencyjnych metod w celu utrzymania i zabezpieczenia poufnych i osobistych danych, zapewniając w ten sposób ochronę graczy. Obejmują one transmisję poufnych danych do i z aplikacji klienta, szyfrowanie nazwy użytkownika i hasła oraz transfer danych z naszych serwerów.

OGÓLNE ZASADY I WARUNKI CZŁONKOSTWA

Grając w kasynie, oświadczasz i gwarantujesz, że w pełni rozumiesz i zgadzasz się przestrzegać niniejszych zasad i warunków.
Nie uzyskujesz żadnych praw do tych warunków, ani żadnych innych warunków, grafiki, tekstu, koncepcji lub metodologii, poprzez korzystanie z witryny internetowej i materiałów na niej zawartych.
Uczestnictwo w działalności i grach Kasyna jest otwarte tylko dla mieszkańców tych jurysdykcji, w których takie uczestnictwo jest legalne i nie jest zabronione. Udział w grze jest nieważny wszędzie tam, gdzie jest to zabronione przez prawo.
Użytkownik musi mieć ukończone 21 lat, aby korzystać z tego serwisu. Możesz brać udział w jakichkolwiek grach hazardowych tylko wtedy, gdy jest to legalne zgodnie z prawem obowiązującym w jurysdykcji, z której się łączysz. Musisz zrozumieć i zaakceptować, że nie jesteśmy w stanie zapewnić Ci żadnych porad prawnych lub zapewnień.
Tylko jedno konto rzeczywiste na Gracza jest dozwolone. Konta wielokrotne będą zamykane. Gracze, którzy zarejestrują kilka kont (w tym konta z różnymi danymi osobowymi) nie będą uprawnieni do otrzymania jakichkolwiek wygranych, a wszystkie wypłaty zostaną anulowane.
Informacje dostarczone podczas pobierania kasyna, procesu rejestracji lub podczas rejestracji do jakiejkolwiek promocji będą przechowywane w ścisłej tajemnicy. Jednakże, gracz może otrzymywać przerywane powiadomienia od kasyna i/lub jego partnerów. Gracz może poprosić o rezygnację z subskrypcji w dowolnym momencie.
Kasyno nie składa żadnych oświadczeń ani gwarancji, domyślnych lub wyraźnych, co do twojego prawa do uczestnictwa w kasynie, ani żaden z pracowników kasyna, licencjobiorców, dystrybutorów, hurtowników, podmiotów powiązanych, filii, agencji reklamowych, promocyjnych lub innych, partnerów medialnych, agentów lub sprzedawców detalicznych nie jest upoważniony do składania takich oświadczeń lub gwarancji.
Pracownicy Kasyna, jego licencjobiorcy, dystrybutorzy, hurtownicy, podmioty stowarzyszone, podmioty zależne, agencje reklamowe, promocyjne lub inne, partnerzy medialni, sprzedawcy detaliczni oraz członkowie najbliższych rodzin każdego z nich nie są uprawnieni do udziału w Kasynie.
Kasyno jest przeznaczone wyłącznie do celów rozrywkowych. Żaden depozyt nie jest konieczny lub wymagany do gry w Kasynie. Możesz grać bez stawiania pieniędzy, jeśli chcesz. Jakikolwiek udział w Kasynie jest na Państwa wyłączną opcję, uznanie i ryzyko. Grając w kasynie, użytkownik potwierdza, że nie uważa kasyna za obraźliwe, niewłaściwe, nieuczciwe lub nieprzyzwoite.
W odniesieniu do wyników gry, gracz zgadza się na akceptację wszystkich wyników otrzymanych w aplikacji klienckiej z serwera gry kasyna. Ponadto, gracz całkowicie akceptuje i zgadza się, że oprogramowanie generatora liczb losowych kasyna określi wynik gry.
Gracz może wejść do kasyna tylko dla własnej rozrywki i nieprofesjonalnego użytku. Każde inne wejście, dostęp, użycie lub ponowne wykorzystanie kasyna lub strony internetowej jest surowo zabronione.
Kasyno zastrzega sobie prawo do usunięcia twojego konta z jakiegokolwiek powodu w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Wszelkie saldo na twoim koncie w momencie takiego anulowania może zostać zapisane na twoje konto, jednakże kasyno zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do unieważnienia wszelkich wygranych i konfiskaty salda na twoim koncie kasynowym w każdych okolicznościach, w tym:
Jeśli istnieją dowody sugerujące, że posiadasz więcej niż jedno aktywne konto w kasynie;
Jeżeli imię i nazwisko na twoim koncie w kasynie nie zgadza się z imieniem i nazwiskiem na karcie kredytowej (kartach kredytowych) użytej do dokonania depozytu na twoje konto w kasynie;
Jeśli użytkownik weźmie udział w promocji Kasyna i dokona wpłaty przed spełnieniem wymogów danej promocji;
Jeśli użytkownik poda nieprawidłowe lub wprowadzające w błąd informacje rejestracyjne, dotyczące konta lub identyfikacji;
Jeśli nie jesteś pełnoletni;
Jeśli zamieszkujesz w jurysdykcji, gdzie uczestnictwo w Kasynie jest zabronione przez prawo;
Jeśli pozwoliłeś lub pozwoliłaś (celowo lub nieumyślnie) komuś innemu grać na twoim koncie w kasynie;
Gracz jest świadomy faktu, że może stracić pieniądze używając tego oprogramowania.
Jeżeli gracz nie grał w Kasynie na zasadzie indywidualnej tylko dla osobistej rozrywki (to jest, grałeś w sensie zawodowym lub w porozumieniu z innymi graczami jako część klubu, grupy, itp;
Jeśli zostaniesz przyłapany na oszukiwaniu lub jeśli zostanie ustalone przez kasyno, że używałeś lub używałeś systemu (włączając maszyny, komputery, oprogramowanie lub inne zautomatyzowane systemy) zaprojektowanego specjalnie w celu pokonania kasyna;
Jeśli zostałeś oznaczony jako nadużywający bonusu, grając bez lub z niskim ryzykiem strategii w celu wycofania promocyjnych pieniędzy;
Jeśli kasyno dowie się, że grałeś w jakimkolwiek innym kasynie online w okolicznościach wymienionych w punktach od I do X powyżej.
Wszelkie wygrane, które zostały uzyskane w wyniku awarii systemu lub błędu gry zostaną unieważnione.
Przyjmując jakąkolwiek nagrodę i/lub wygraną od kasyna, wyrażasz zgodę na wykorzystanie Twojego imienia i nazwiska do celów reklamowych i promocyjnych bez dodatkowego wynagrodzenia, z wyjątkiem sytuacji, w których jest to zabronione przez prawo.
Jeśli użytkownik ma jakiekolwiek spory dotyczące wyniku jakiejkolwiek gry w kasynie, musi złożyć swoją skargę do Spółki na piśmie w ciągu czternastu (14) dni. W przypadku rozbieżności pomiędzy wynikiem pokazanym na oprogramowaniu kasyna i oprogramowaniu serwera kasyna, wynik pokazany na oprogramowaniu serwera kasyna będzie oficjalnym i obowiązującym wynikiem gry.
Odpowiedzialność za podatki i opłaty mające zastosowanie do wygranych wynikających z korzystania z oprogramowania spoczywa na graczu. Gracz jest zobowiązany do przechowywania i zgłaszania wygranych odpowiednim władzom, w przypadku, gdy nagrody podlegają opodatkowaniu w ich jurysdykcji.
Zanim wypłata może zostać przetworzona, gracz musi dostarczyć wydany przez rząd dokument tożsamości ze zdjęciem oraz dowód adresu do weryfikacji. Kasyno zastrzega sobie prawo do zażądania dodatkowych informacji w celu weryfikacji konta.
Kasyno zastrzega sobie prawo, według własnego uznania i bez powiadomienia użytkownika, do dodawania nowych aktywności lub gier do kasyna lub do zaprzestania jakiejkolwiek aktywności lub gry w kasynie w dowolnym momencie.
Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za utrzymanie numeru konta i hasła w tajemnicy. Użytkownik nie może pozwolić żadnej innej osobie lub stronie trzeciej, w tym, bez ograniczeń, osobom niepełnoletnim, na używanie lub ponowne wykorzystywanie swojego konta, dostęp i/lub używanie jakichkolwiek materiałów lub informacji ze strony internetowej, przyjmowanie jakichkolwiek nagród lub uczestniczenie w grach. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie depozyty i/lub straty, które mogą wystąpić na jego koncie.
Kasyno nie jest zobowiązane do utrzymywania nazw użytkownika lub haseł, jeśli gracz zgubi, zapomni, straci lub w inny sposób nie będzie w stanie wejść do kasyna z powodu czegokolwiek innego niż błąd kasyna.
Kasyno nie ponosi odpowiedzialności za awarie komputera lub Internetu, ani za próby uczestnictwa w kasynie przez gracza za pomocą metod, środków lub sposobów nie przeznaczonych przez kasyno.
Jeśli okaże się, że oszukujesz lub próbujesz oszukać kasyno, lub jeśli wygłaszasz nieprawdziwe i/lub złośliwe komentarze na temat działalności kasyna, kasyno zastrzega sobie prawo do upublicznienia twoich działań wraz z twoją tożsamością i adresem e-mail, jak również do przekazania tych informacji innym kasynom, bankom, firmom obsługującym karty kredytowe i odpowiednim agencjom.
W przypadku jakiegokolwiek sporu, wszystkie decyzje podjęte przez kasyno są ostateczne. Jeżeli gracz chce złożyć skargę, może skorzystać z Central Dispute System (CDS). CDS jest systemem sporów 3rd party ustanowionym przez RTG w celu rozstrzygania sporów graczy.
W przypadku, gdy Kasyno uzna gracza za profesjonalistę, Kasyno zastrzega sobie prawo do zablokowania konta gracza przed korzystaniem z naszych promocji. Ponadto, kasyno zastrzega sobie prawo do unieważnienia wszelkich wygranych i zwrotu depozytu graczowi.
W odniesieniu do wszystkich transakcji finansowych na koncie, gracz zgadza się, że kasyno lub firma przetwarzająca płatności w imieniu kasyna będzie obsługiwać wszystkie żądania („Payment Processor”). Gracz zgadza się również, że Przetwórca Płatności zastrzega sobie prawo do wstrzymania jakichkolwiek płatności w przypadku, gdy Przetwórca Płatności ma powody sądzić lub podejrzewać, że gracz może być zaangażowany lub był zaangażowany w oszustwo, zmowę, bezprawną lub niewłaściwą działalność.
Ze względu na ograniczenia lub politykę przetwarzania przez 3rd party, kwota wypłaty wypłacona lub przetworzona dla gracza może się różnić na bazie tygodniowej lub miesięcznej.
Jeżeli gracz zdecyduje się na wpłatę na swoje konto przy użyciu karty kredytowej, proszę zauważyć, że kasyno wymaga formularza autoryzacji wraz z przednią kopią karty kredytowej.
Gracz powinien chronić kasyno, jego pracowników, urzędników, dyrektorów, licencjobiorców, dystrybutorów, hurtowników, filie, filie, agencje reklamowe, promocyjne lub inne, partnerów medialnych, agentów oraz sprzedawców detalicznych i w pełni zabezpieczyć je przed wszelkimi kosztami, wydatkami, zobowiązaniami oraz szkodami, które mogą powstać w wyniku: (i) wejścia, korzystania, lub ponownego wykorzystania strony internetowej, (ii) korzystania z jakichkolwiek materiałów na stronie internetowej, (iii) wejścia, korzystania, lub ponownego wykorzystania serwera Kasyna, (iv) uczestnictwa w Kasynie, lub, (v) przyjęcia jakiejkolwiek nagrody.
Materiały Kasyna (uzyskane elektronicznie lub w inny sposób) są automatycznie nieważne, jeśli zostały podrobione, zniszczone, sfałszowane, zmienione lub naruszone w jakikolwiek sposób, jeśli są nieczytelne, mechanicznie lub elektronicznie powielone, uzyskane poza autoryzowanymi kanałami lub jeśli zawierają błędy drukarskie, produkcyjne, typograficzne, mechaniczne, elektroniczne lub jakiekolwiek inne. Odpowiedzialność za materiały do Gry zawierające błędy ogranicza się do ich wymiany.
Po dokonaniu wpłaty otrzymasz powiadomienie e-mailem. Zalecamy właścicielowi karty wydrukowanie wszystkich danych dotyczących transakcji, zasad gry, przepisów dotyczących anulowania oraz metod płatności, aby uniknąć późniejszych nieporozumień i dyskusji, a także przechowywanie ich w łatwo dostępnym miejscu.
Wszystkie zakłady muszą być postawione poprzez interfejs użytkownika dostarczony przez kasyno na naszych stronach internetowych. Wszelkie zakłady w Internecie za pośrednictwem innych środków, w tym przy użyciu „robota” gracza, są surowo zabronione. W przypadku wykrycia użycia niezatwierdzonego oprogramowania klienckiego, Zarząd zastrzega sobie prawo do unieważnienia wszystkich takich zakładów z mocą wsteczną, usunięcia konta gracza lub podjęcia innych odpowiednich działań.
Kasyno zastrzega sobie prawo do zmiany tego Regulaminu, lub do wdrożenia lub zmiany jakichkolwiek procedur, w dowolnym momencie bez wcześniejszego powiadomienia. Takie zmiany zostaną wprowadzone według uznania zarządu kasyna i będą natychmiastowo skuteczne. Takie zmiany proceduralne będą tylko w odpowiedzi na interesy i bezpieczeństwo kasyna lub graczy.
Warunki i zasady zawarte w niniejszym dokumencie stanowią kompletną, ostateczną i wyłączną umowę pomiędzy użytkownikiem a kasynem oraz zastępują i łączą wszystkie wcześniejsze umowy, oświadczenia i porozumienia pomiędzy użytkownikiem a kasynem w odniesieniu do gry w kasynie.
Kasyno nie ponosi odpowiedzialności za błędy w zasadach i warunkach w promocjach osób trzecich lub na stronach internetowych osób trzecich.
Wymagania dotyczące obrotu: wymagania dotyczące obrotu są określane przez kwotę depozytu plus kwotę zrealizowanego bonusu promocyjnego.
Na przykład, jeżeli gracz zdeponuje 100$ i zrealizuje 100% bonus, który wymaga 30-krotnego obrotu, gracz musi postawić kwotę swojego depozytu (100$) plus kwotę swojego bonusu (100$) 30-krotnie przed żądaniem wypłaty gotówki. Oznacza to, że gracz musi postawić 200$ X 30 = 6,000$ zanim zażąda wypłaty z konta.

Maksymalna Wypłata: Jest określana wyłącznie przez kwotę depozytu.
Na przykład, wpłacasz 100$ i realizujesz kupon 10 x max cash out. Maksymalnie możesz wypłacić (100 x 10) 1 000 $.

OGRANICZENIA W ZALEŻNOŚCI OD KRAJU

W zależności od kraju zamieszkania gra w kasynie, korzystanie z bonusów, realizacja darmowych żetonów i/lub wpłaty kartą kredytową podlegają ograniczeniom. Zastrzegamy sobie prawo do zniesienia tych ograniczeń w indywidualnych przypadkach. Uważnie zapoznaj się z ograniczeniami, które mogą mieć zastosowanie. Możesz zobaczyć wszystkie ograniczenia obowiązujące w danym kraju w tym dokumencie PDF lub pobrać go w formacie MS Word, aby sprawdzić swój status.

Możesz skontaktować się z nami w celu odwołania się od ograniczeń obowiązujących w danym kraju. Kasyno oceni Twoje konto i podejmie ostateczną decyzję w oparciu o Twój przypadek.

KOMUNIKACJA MARKETINGOWA

Twoja prywatność jest dla nas ważna. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z subskrypcji komunikacji marketingowej, w tym wiadomości e-mail, wiadomości tekstowych lub połączeń telefonicznych. Należy pamiętać, że użytkownik nadal będzie otrzymywać wszystkie wiadomości transakcyjne związane z jego kontem, nawet jeśli zrezygnuje z subskrypcji komunikacji marketingowej. Nie wysyłamy ani nie akceptujemy wysyłania niezamówionych wiadomości. Jeśli uważasz, że otrzymujesz niechciane wiadomości e-mail od naszej firmy, prosimy o zgłoszenie tego faktu na adres [email protected].

KOMUNIKACJA Z OSOBAMI TRZECIMI

Kasyno nie ma kontroli nad komunikacją marketingową osób trzecich, włączając w to, ale nie ograniczając się do programów partnerskich, agencji marketingowych, agencji promocyjnych, itp. Jeśli uważasz, że jesteś ofiarą spamu prowadzonego przez stronę trzecią, która promuje lub reklamuje produkt kasyna, prosimy o kontakt. Dołożymy wszelkich starań, aby skontaktować się z odpowiednią stroną trzecią i usunąć Twoje dane z jej bazy danych, aby uniemożliwić wysyłanie do Ciebie jakichkolwiek wiadomości w przyszłości. Należy pamiętać, że kasyno nie może obiecać żadnego ostatecznego rozwiązania w odniesieniu do takich wniosków do stron trzecich.

Tworząc konto i grając w kasynie zgadzasz się na warunki i zasady kasyna jak podano powyżej.

ZASADY
BONUSY BEZ DEPOZYTU (DARMOWE ŻETONY, DARMOWE SPINY)

O ile nie zaznaczono inaczej, wszystkie bonusy bez depozytu podlegają następującym zasadom i warunkom:

Kwota bonusu musi zostać obstawiona minimum 30-krotnym wymogiem playthrough dla Slotów, Keno, Zdrapek i Bingo; 60-krotnym wymogiem playthrough dla Wszystkich Dozwolonych Gier Stołowych i Video Pokera.
Zakłady postawione w Ruletce, Kości, Pai Gow Poker, Bakaracie, Wojnie, Sic Bo oraz 'Grach Strzeleckich’ – np. Fish Catch nie są dozwolone z żadnym Bonusem Bez Depozytu (chyba, że wyraźnie zaznaczono inaczej) i nie liczą się do spełnienia wymagań obrotu.
O ile nie zaznaczono inaczej, maksymalna kwota wypłaty z jakiegokolwiek bonusu bez depozytu jest równa 1-krotności wartości nominalnej bonusu, a minimalna kwota wynosi 100$. Wszystkie darmowe żetony o wartości poniżej 50$ mają limit wypłat nie większy niż 100$ i nie mniejszy niż 100$.
Gracze nie mogą skorzystać z wielu darmowych bonusów po kolei. Jeżeli zrealizowałeś jeden bonus bez depozytu, a następnie zaoferowano Ci kolejny, musisz w międzyczasie dokonać depozytu na prawdziwe pieniądze, abyś mógł wypłacić drugi bonus bez depozytu.
Wszystkie bonusy bez depozytu podlegają wymogom zakładów i maksymalnym limitom wypłat wymienionym powyżej.
Po spełnieniu wymagań obrotu i możliwości wypłaty, jakakolwiek kwota, która jest powyżej maksymalnego limitu wypłaty zostanie usunięta z Twojego salda, ponieważ nie będziesz mógł wypłacić tych środków.
O ile zarząd kasyna nie wyrazi na to wcześniej zgody, bonusy powitalne są ograniczone do jednej promocji na gracza, rodzinę, komputer, adres.
Gracze z niektórych krajów nie mogą wypłacić gotówki z ofert darmowych żetonów, jeśli nie dokonali wcześniej wpłaty. Gracze ci mogą skorzystać z darmowych żetonów wyłącznie w celach rozrywkowych. Możesz zobaczyć wszystkie ograniczenia dotyczące danego kraju w tym dokumencie PDF lub pobrać go w formacie MS Word, aby sprawdzić swój status.
Kasyno zastrzega sobie prawo do anulowania lub odrzucenia jakiejkolwiek oferty promocyjnej w dowolnym momencie.
Stan konta gracza musi wynosić 5$ lub mniej, aby mógł on skorzystać z jakiejkolwiek promocji innej niż bonus od depozytu.
W przypadkach, gdy promocja lub darmowy bonus jest do wykorzystania na różnych grach, najwyższy wymóg obrotu (ze wszystkich gier, które zostały rozegrane), zostanie zastosowany w celu spełnienia wymogów obrotu przed wypłatą gotówki.
Jeżeli gracz zagra w jakiekolwiek gry inne niż dozwolone gry wskazane na kuponie, wygrane zostaną unieważnione.
Podczas gdy mieszanie depozytów i darmowego bonusu nie jest dozwolone, jesteśmy świadomi, że może się to zdarzyć od czasu do czasu. Jeżeli, z jakiegokolwiek powodu, dokonasz wpłaty podczas korzystania z bonusu bez depozytu (np. darmowych żetonów, darmowych spinów, itp.), wymagania dotyczące zakładów oraz maksymalna dozwolona wypłata gotówki z bonusu bez depozytu nadal będą obowiązywać.
Po tym jak gracz zakończy grę z użyciem bonusu bez depozytu, czy to poprzez żądanie wypłaty (z jakąkolwiek nadwyżką wygranej powyżej maksymalnej dozwolonej wypłaty) lub poprzez osiągnięcie całkowitego salda poniżej 1$, przekażemy kwotę twojego depozytu z powrotem na twoje konto w kasynie wraz z jakimkolwiek bonusem depozytowym, który chciałbyś otrzymać.
Jeśli wykorzystasz jakikolwiek bonus do zgromadzenia gwarancji fabularnych lub dodatkowych rund bonusowych, a następnie użyjesz kolejnego depozytu lub bonusu, aby zrealizować zgromadzone rundy bonusów fabularnych, wygrane pochodzące z tych rund bonusowych zostaną anulowane w całości lub w całości. Żadne depozyty nie zostaną zwrócone.
W przypadku, gdy gracz zrealizuje ofertę promocyjną bez depozytu, do której nie jest uprawniony, wszelkie wygrane wygenerowane z tej promocji zostaną anulowane.
Gracz jest uprawniony do tylko jednego darmowego żetonu pomiędzy depozytami; jakiekolwiek wygrane wynikające z wielokrotnych darmowych żetonów zostaną unieważnione. Na przykład, jeżeli gracz wykupi dwa darmowe żetony pod rząd, nie będzie mógł wypłacić żadnych wygranych wygenerowanych przez grę na tym żetonie.

COTYGODNIOWY CASHBACK

Bonus Weekly Cashback jest związany z 30-krotnym wymogiem obrotu dla Slotów, Keno, Zdrapek, Bingo; 60-krotnym wymogiem obrotu dla Gier Stołowych i Video Pokera. Nie można grać w Baccarat, Craps, Roulette, Pontoon 21, Pai Gow Poker, Sic Bo, War i/lub 'Shooting games’ – np. Fish Catch.
Tygodniowy Cashback jest naliczany w każdy poniedziałek o godzinie 00.01EST dla wszystkich graczy bez oczekujących wypłat, bez zatwierdzonych wypłat w ciągu ostatnich 7 dni oraz z saldem poniżej $10.
Cashback tygodniowy naliczany jest od wszystkich depozytów (minimum $50), które zostały dokonane w ciągu ostatnich 7 dni.
Jeżeli nie zaznaczono inaczej, bonus Weekly Cashback wiąże się z 2-krotną maksymalną dozwoloną wypłatą (minimum 100$).
Tygodniowy Cashback zostanie naliczony nawet, jeżeli posiadają Państwo już istniejące saldo. W takim przypadku, Weekly Cashback będzie traktowany jako wygrana, a wszelkie inne zasady dotyczące bonusu obowiązujące na Twoim koncie będą nadal miały zastosowanie.

MIESIĘCZNY CASHBACK (TYLKO DLA GRACZY VIP)

Bonus Monthly Cashback podlega 30-krotnemu wymogowi obrotu dla automatów do gry, Keno, zdrapek i Bingo, 60-krotnemu wymogowi obrotu dla gier stołowych i Video Pokera oraz wyklucza grę w Baccarat, Craps, Roulette, Pontoon 21, Pai Gow Poker, Sic Bo, War i/lub 'Shooting games’ – np. Fish Catch.
Cashback zostanie naliczony w ciągu pierwszych trzech (3) dni następnego miesiąca. Z wyjątkiem sytuacji, gdy pierwszy dzień wypada w poniedziałek. Dla wszystkich graczy bez oczekujących wypłat, bez wypłat w poprzednim miesiącu i z saldem poniżej $10.
Miesięczny Cashback jest obliczany na podstawie wszystkich depozytów (minimum $50), które zostały dokonane w poprzednim miesiącu.
Jeżeli nie zaznaczono inaczej, bonus miesięczny Cashback wiąże się z 1-krotną maksymalną dozwoloną wypłatą (minimum 100$).
Miesięczny Cashback zostanie naliczony również wtedy, gdy posiadają Państwo już istniejące saldo. W takim przypadku Monthly Cashback będzie traktowany jako wygrana, a wszelkie inne aktualne zasady dotyczące bonusu obowiązujące na Państwa koncie będą nadal obowiązywać.

WARUNKI PUNKTÓW COMP

 

Punkty Comp są naliczane podczas grania w określone gry w Kasynie.

Nie możesz gromadzić Punktów Comp podczas korzystania z bonusu bez depozytu lub grania w gry przy użyciu wcześniej wymienionych Punktów Comp.

100 Punktów Comp ma wartość ($)1.00.

Minimalna liczba punktów Comp, które możesz wymienić to 1000.

Aby kwalifikować się do wymiany punktów Comp, stan Twojego konta musi wynosić $0, a Ty nie możesz mieć żadnych oczekujących wypłat.

Z wyjątkiem wymienionych gier z ograniczeniami, wymóg obrotu wszystkimi Punktami Comp jest następujący: 30-krotny wymóg obrotu dla Slots, Keno, Bonus Bingo i Scratch Cards; oraz 60-krotny wymóg obrotu dla Table Games i Video Poker.

Punkty Comp nie mogą być wykorzystane w Ruletce, Kości, Bakaracie, Pai Gow Poker, Pontoon 21, War, Sic Bo i/lub 'Grach Strzeleckich’ – np. Fish Catch.

Punkty Comp mają 1-krotny maksymalny limit wypłaty.

 

WSZYSTKIE BONUSY OD DEPOZYTU: STANDARDOWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZAKŁADÓW

 

Aby móc ubiegać się o bonus, gracz musi go zrealizować przed postawieniem jakichkolwiek zakładów za pomocą tego depozytu. Jeżeli bonus nie zostanie zrealizowany z jakiegokolwiek powodu, odpowiedzialnością Gracza jest skontaktowanie się z Obsługą Klienta w celu uzyskania pomocy w realizacji tego bonusu. W momencie, gdy gracz zacznie obracać depozytem, traci on prawo do jakiejkolwiek promocji związanej z tym depozytem.

Jeżeli nie zostało to zatwierdzone przez zarząd, Gracze nie mogą zrealizować dodatkowych kuponów lub ofert promocyjnych jeżeli posiadają saldo lub oczekującą wypłatę gotówki. Oferty promocyjne lub kupony nie mogą być łączone. Jeżeli w jakimkolwiek momencie taka sytuacja będzie miała miejsce, wygrane zostaną anulowane.

W przypadku, gdy gracz korzysta z oferty promocyjnej lub kuponu, do którego nie jest uprawniony, wszelkie wygrane wygenerowane z tej promocji zostają utracone, a oryginalny depozyt zostaje zwrócony do gracza.

Jeżeli gracz użyje promocyjnego bonusu, który jest ograniczony do pewnych gier, spowoduje to, że jego wygrane zostaną anulowane. Zasady bonusu będą nadal obowiązywać nawet po spełnieniu wymogu obrotu.

Jeśli użyjesz bonusu/kuponu depozytowego „wszystkie dozwolone gry”, co najmniej 50% Twojej gry musi być na automatach przed zażądaniem wypłaty.

Kasyno zastrzega sobie prawo do anulowania lub odrzucenia jakiejkolwiek oferty promocyjnej w dowolnym momencie.

Jeżeli gracz zdecydował się na skorzystanie z bonusu lub promocji, jest on wyłącznie odpowiedzialny za zapewnienie, że wszelkie stosowne wymagania dotyczące obrotu zostały spełnione przed żądaniem wypłaty. Niespełnienie wymagań obrotu spowoduje, że żądanie wypłaty zostanie odrzucone.

Maksymalne Zasady Wypłaty (Cash-out): Maksymalna kwota wypłaty jest określona wyłącznie przez kwotę depozytu, np. jeżeli gracz zdeponuje 100$ i użyje bonusu z 10-krotnym maksymalnym limitem wypłaty, wtedy maksymalna kwota, która może zostać wypłacona to 1,000$.

Wykorzystanie wielu promocji: Nie możesz mieszać lub łączyć promocji lub bonusów. Jeśli zmieszasz kilka bonusów, Twoje wygrane w kasynie mogą zostać usunięte w momencie wypłaty. Proszę pamiętać, aby korzystać tylko z jednego bonusu w tym samym czasie. Jeśli kasyno nie wskaże inaczej, nie możesz zrealizować dodatkowych kuponów, jeśli masz oczekującą wypłatę lub jeśli masz istniejące saldo.

Bonusy No Play/ No Max: O ile nie zaznaczono inaczej, bonusy No Play/ No Max mogą być wykorzystane wyłącznie do gry w sloty, Keno, Bingo i gry zdrapki. Wszystkie inne gry w kasynie są zabronione i ograniczone.

Granie w zakazane lub ograniczone gry podczas korzystania z bonusu spowoduje unieważnienie wszelkich wygranych uzyskanych podczas korzystania z danego bonusu. Te warunki są ważne i mają zastosowanie nawet po spełnieniu wymogu „playthrough”. Wszystkie Bonusy Depozytowe na Sloty i Keno bez ograniczeń (Bez Przebicia i Bez Maksymalnej Wypłaty) są objęte naszym oprogramowaniem i wymagają 1X przebicia (depozyt + kwota bonusu) zanim środki mogą zostać wypłacone.

O ile nie zaznaczono inaczej, kwota bonusu jest zawsze traktowana jako bezgotówkowa i zostanie usunięta z kwoty żądania wypłaty. Na przykład, jeżeli gracz otrzyma bonus 100$, a później zażąda wypłaty 390$, bonus 100$ zostanie usunięty, a wypłata wyniesie 290$. Żądanie wypłaty na kwotę niższą niż otrzymany bonus zostanie odrzucone i zwrócone na konto gracza.

SIECIOWE GRY Z PROGRESYWNYM JACKPOTEM

Niektóre gry zawierają mega sieciowego jackpota progresywnego, który rośnie wraz z liczbą graczy.
W tych grach można wykorzystać wyłącznie bonusy za dopasowanie powiązane z wydaniem gier z progresywnym jackpotem sieciowym.
Jeśli gracz skorzysta z bonusu, który nie jest związany z wydaniem gry Network Progressive Jackpot, wszelkie wygrane wynikające z bonusu zostaną unieważnione i usunięte z konta gracza w momencie wypłaty – nawet jeśli spełniony został warunek „playthrough” związany z bonusem.

ZATWIERDZANIE WYPŁAT

Wszystkie żądania wypłaty muszą być najpierw sprawdzone i zatwierdzone przez kasyno przed wysłaniem ich do zapłaty.
Wszystkie wnioski o wypłatę zostaną rozpatrzone w ciągu 7 dni roboczych od daty złożenia wniosku.
Maksymalnie 2,500$ zostanie zatwierdzone na okres wypłaty. Niekwalifikujące się wnioski zostaną odrzucone w tym czasie.
Płatność zostanie dokonana w ciągu 7 do 10 dni roboczych po zatwierdzeniu wniosku. Maksymalnie $2,500 zostanie wysłane w ciągu tygodnia. Wszystkie salda zostaną wysłane w następnym tygodniu(ach). Kwota ta może się różnić ze względu na ograniczenia procesora.
Ponieważ jest to transakcja międzynarodowa, Twój bank i/lub inne zaangażowane banki mogą naliczyć dodatkowe opłaty za przewalutowanie i przetwarzanie.

OPŁATY I OGRANICZENIA PRZETWARZANIA

Wszystkie wypłaty mogą być obciążone opłatą manipulacyjną w wysokości do 40$, w zależności od procesora płatności i/lub kwoty wypłaty.
Ze względu na ograniczenia lub politykę przetwarzania danych przez strony trzecie, kwota wypłaty wypłacana lub przetwarzana dla graczy w skali tygodnia lub miesiąca może się różnić.
Ze względu na ograniczenia narzucone przez zewnętrznych procesorów płatności, w niektórych przypadkach Twoja wypłata może zostać podzielona na kilka wypłat, z których każda wymaga osobnego czasu zatwierdzenia.
W przypadku żądania wielokrotnych wypłat, kasyno zastrzega sobie prawo do połączenia wszystkich żądanych wypłat w jak najmniejszą liczbę żądań, aby dokonać płatności szybciej i do maksymalnej dozwolonej kwoty, która może być wypłacona w ciągu tygodnia.

WAŻNE INFORMACJE O WYPŁATACH CZEKIEM

Kiedy otrzymasz płatność czekiem, musisz zdeponować czek w instytucji finansowej w ciągu 30 dni od daty wystawienia. Jakiekolwiek opóźnienie może spowodować, że czek straci ważność. W takim przypadku firma nie ponosi odpowiedzialności, a ponowne wystawienie czeku nie zostanie zrealizowane.
Czeki muszą być zdeponowane na Twoim koncie bankowym, a nie zrealizowane.
Czeki nie mogą być wystawione na osobę trzecią.
Jeśli którykolwiek z powyższych warunków dotyczących czeków nie zostanie spełniony, firma nie ponosi odpowiedzialności; czeki nie zostaną ponownie wystawione.

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE WYPŁAT, KTÓRE WYMAGAJĄ ZATRZYMANIA PŁATNOŚCI

W niektórych przypadkach wypłat (spowodowanych zmianą adresu, zagubieniem czeków lub innymi nieprzewidzianymi okolicznościami) należy dokonać zatrzymania płatności na czekach bankowych, które zostały już wysłane, aby można było rozpocząć nową płatność. Jeśli stop-payment musi być dokonany (lub jest wymagany), będą miały miejsce następujące czynności:

Stop Payment zostanie zażądany przez Casino.
Gdy Stop Payment zostanie potwierdzone przez trzecią firmę przetwarzającą, fundusze z wypłaty zostaną ponownie wpłacone na konto gracza.
Gracz zostanie skontaktowany z numerem telefonu oraz adresem email, które Casino posiada w swoich aktach, aby poinformować go o zwróconych funduszach.
Jeżeli wymagana jest aktualizacja/korekta adresu, kasyno poprosi o zaktualizowany rachunek za media, który będzie odzwierciedlał nowy adres, na który ma zostać wysłana wypłata.
Gracz będzie wtedy musiał ponownie poprosić o wypłatę i odczekać standardowy czas dla wypłat za pomocą czeków bankowych.
Jeśli zatrzymanie wypłaty było spowodowane wprowadzeniem w błąd lub podaniem błędnych informacji przez klienta, odpowiednie opłaty zostaną naliczone i odjęte od kwoty wypłaty.